KAMPANIE REKLAMOWE

Oferta – Kampanie reklamowe

KAMPANIE REKLAMOWE

Planujemy oraz realizujemy kampanie reklamowe, marketingowe, sprzedażowe i promocyjne. Tworzymy strategie komunikacji na potrzeby kampanii w prasie, radiu, internecie i billboardach. To najlepsza forma przekazu kierowana do najszerszego grona klientów.

Kampania prasowa

Reklama w prasie wciąż cieszy się dużą wiarygodnością, zwiększa zaufanie do marki. Wiemy czytelnik najpierw ogląda reklamy, a dopiero później je czyta – najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Nasze reklamy charakteryzują się czytelną formą, angażującą do czytania w skupieniu. Kampania prasowa to skuteczne medium docierające precyzyjnie do klienta.

Kampania radiowa

Audycje radiowe są zazwyczaj adresowane do określonych segmentów grup słuchaczy, ułatwia to kierowanie reklamy do odpowiednich odbiorców. Charakterystyczną cechą reklamy radiowej jest szybka wypowiedź tworzona w formie spotu reklamowego trwającego zazwyczaj 30 sekund.

Kampania internetowa

Kampanie internetowe odgrywają znaczącą rolę w sukcesie każdego internetowego przedsięwzięcia. Kampania internetowa zwiększa rozpoznawalność firmy, przyczynia się do wzrostu sprzedaży, zwraca uwagę potencjalnych klientów na nowo wprowadzany na rynek produkt oraz wzmacnia przekaz reklamowy już istniejących produktów i usług.


Przykładowe realizacje: