Eventus: systemy expo

Ścianka prosta 3x4 z trybunką
Roll-up'y