Projekt, druk i klejenie billboardów dla firmy LEOTOYS